Sinh viên Digital Marketing chưa có kinh nghiệm viết gì trong CV xin việc?

Các phần cơ bản cần có trong một CV Digital Marketing là gì? Cách viết một CV xin việc hấp dẫn dành cho sinh viên Digital Marketing vừa ra trường và chưa có kinh nghiệm.